Blog

Anderhalvemetersamenleving?
Je kan het dak op!

De anderhalvemetersamenleving begint steeds meer vorm te krijgen. Een samenleving waarbij we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Elkaar passeren met een grote boog, een praatje maken op een (voor je gevoel) rare afstand of samen koffie drinken aan beide uiteinden van de tafel. Wat te denken van winkels waar maar 5 klanten tegelijk mogen zijn, restaurants met plexiglas tussen tafels of drive through uitvaarten. Het nieuwe normaal vraagt om creativiteit van het gebruik van de ruimte.

Het Rotterdamse bureau Shift Architecture Urbanism maakte bijvoorbeeld al een ontwerp voor een zogeheten ‘micromarkt’. Een markt met maximaal drie stallen die je kunt verspreiden door de stad. De micromarkt staat op een soort dambord van vakjes, waardoor mensen nooit minder dan anderhalve meter afstand van elkaar af zijn.

De ruimte is schaars
Het bureau werkte ook ideeën uit voor eenrichtingsverkeersysteem in wandelgebieden en mogelijkheden voor Rotterdamse cafés om hun verloren terrasomzet te compenseren door meer openbare ruimte te gebruiken (bron: EenVandaag). Mooi om te zien dat er meteen nieuwe ideeën ontstaan. Maar door de afstand die we moeten houden, worden looproutes normaal, lijken rijen extra lang of zijn parken sneller vol. Oftewel, er is meer ruimte nodig voor hetzelfde. Waar halen we, in een land waar de ruimte al schaars is, die ruimte vandaan?

Het dak als publieke ruimte
Dit is dé kans voor projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten om het dak standaard mee te nemen in ontwerpen. Op het dak ligt nog zoveel onbenutte ruimte. Ruimte die nu gebruikt moet worden! Het dak als publieke ruimte. Denk eens aan de mogelijkheden…

Anderhalvemeterconcerten
Een restaurant met een dakterras kan meer klanten ontvangen. Een dakplein om anderhalvemeterconcerten te geven. Een dakpark waar groepen kunnen bootcampen. En dat allemaal met een fantastisch uitzicht! We moeten oppassen dat het ook niet op het dak te druk wordt. Maar een bijkomend voordeel is dat een dak, meestal, niet van alle kanten te betreden is. Dus de toegang tot het dak kan meteen gereguleerd worden. Het dak biedt zoveel kansen om de anderhalvemetersamenleving vorm te geven!

Meer lezen?