Blog

Circulariteit en daken

Circulariteit is booming, in het bijzonder in de bouw. Een goede ontwikkeling! Bovendien een mooie uitdaging om aan bij te dragen. Collega Jaap Dooper geeft inzicht en blogt over diverse aspecten met concrete voorbeelden binnen dit onderwerp.

Er verandert veel in de stad. Verstedelijking, woningtekort, klimaatverandering, eenzaamheid en veranderende behoeften ten aanzien van de leefomgeving. Dat is nogal wat. Dat er op het dak nog ruimte ligt, dat weten veel mensen intussen. We moeten die daken alleen nóg meer gebruiken om de stad leefbaar te houden. Dat vraagt om andere ontwerpparameters om veerkracht te bieden voor een toekomstbestendige stedelijke leefomgeving.

Grondstofschaarste
Een andere opgave die daarbij komt kijken is het gebruik van grondstoffen. Grondstoffen dreigen schaars te worden door de groeiende bevolking en toenemende welvaart Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De Earth Overshoot Day is elk jaar eerder; dit is de dag van het jaar waarop we evenveel grondstoffen hebben opgebruikt, als dat de aarde in één jaar kan produceren.

Gebruik het dak circulair
De combinatie van de twee (gebruik het dak circulair) is daarom een goede doelstelling! En het mooie is, het is niet eens een hele moeilijke opgave. In de producten die Zoontjens zelf produceert gebruiken we al zoveel mogelijk gerecyclede producten. Denk aan beton- en puingranulaat voor de tegels, oude autobanden voor rubberen tegeldragers of afgekeurd glas voor schitterende deklagen.

Demontabel en remontabel
Het grote voordeel van onze daksystemen is de modulariteit. Installeren, losmaken, weghalen, terugplaatsen of hergebruiken. Het kan altijd! De systemen zijn demontabel en remontabel. En dat maakt het heel geschikt voor circulaire bouw.

5 van de 9 R’en
Een mooi voorbeeld dat ik graag altijd aanhaal is het parkeerdak van Shopping Center Wijnegem dat gerenoveerd is. Men wilde een nieuw parkeerdak met een hogere isolatie waarde. Compleet alles vernieuwen vonden wij niet nodig, want het overgrote deel van de tegels was nog in prima staat (refuse). De isolatie konden we, na reiniging (repair), op elkaar plaatsen, waardoor we maar de helft van de isolatie hoefden in te kopen (reduce). Het overgrote deel van de tegels is op dit parkeerdak gewoon terug geplaatst (reuse). En tegels die niet meer op het dak gebruikt konden worden, met name door belijning, hebben een compleet nieuw leven gekregen, als loop- en rijpaden op de akkers van een sedumkwekerij (repurpose).

Meer blogs lezen?

Meer weten?

Neem contact op