Blog

“Het dringt bij steeds meer collega’s, leveranciers en klanten door”

De eerste dinsdag van september. Is het prinsjesdag? Nee, op de eerste dinsdag van september is het Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Maar eigenlijk moet elke dag een duurzame dag zijn. Hoewel sommige personen het ontkennen, staan we samen voor grote uitdagingen en dat blijkt elkaar jaar weer meer. Een goede aanleiding om Jaap Dooper hierover aan het woord te laten.

“Kijk eens naar de bijzondere natuurverschijnselen die we dit jaar meemaakten: een tornado in Amsterdam, hevige regenbuien met overstromingen in Brabant, extreme droogte in de Achterhoek en de warmste 25 augustus ooit! Dit is geen toeval. Er is iets aan het veranderen, daar kunnen we niet omheen. Klimaat en duurzaamheid gaan hand in hand. Hoewel sommige groepen, partijen of presidenten roepen dat dit “fake news” is, horen wij als Zoontjens niet bij de ontkenners, maar bij de erkenners: als mens hebben we invloed hierop. Ook binnen onze industrie zijn we er ons van bewust dat we veranderingen moeten doorvoeren.”

“Als onderdeel van een groot concern valt dat niet altijd mee. Ook de omschakeling van moeilijke tijden in een bouwcrisis, waarin alles om overleven draaide, naar een volledig duurzame bedrijfsvoering in amper drie jaar tijd is nogal wat. Waar begin je? Het principe van laaghangend fruit eerst. Alles wat je aanpakt is iets!”

“Een enthousiaste student heeft onlangs alles van Zoontjens op het gebied van duurzaamheid in kaart gebracht; van de inkoop van kantoorartikelen tot de veiligheid van de werknemers, van het verbruik van groene stroom tot de certificering van de pallets. Waar zijn we al goed bezig en waar kunnen we nog verbeteren? Met zo’n rapport heb je bij iedereen intern aandacht, kun je beter kritisch naar jezelf kijken en doelgericht werken.”

Alleen vanuit een gezamenlijk perspectief kunnen we werken aan een duurzame toekomst.

Jaap Dooper
Business development manager

“Ook hebben we, samen met ons zusterbedrijf Struyk Verwo Infra, het Betonakkoord ondertekend. Het Betonakkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton. Het richt zich op vier thema’s: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal. Binnen deze vier thema’s willen de ondertekenaars van het akkoord de concurrentiekracht verbeteren, de werkgelegenheid laten groeien, de export vergroten, zonder concessies te doen aan kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton. Door ondertekening van dit akkoord doen we zowel een belofte naar de markt als naar onszelf. Hierbij aansluitend lopen er nu pilots met ons zusterbedrijf met geopolymeerbeton. Geopolymeer is het bindmiddel dat cement volledig vervangt, zonder kwaliteitsverlies. Als we dit kunnen toepassen op alle betonproducten, resulteert dit in een extreem lage CO2-footprint.

Verder zoeken we aansluiting bij diverse kennisorganisaties om te kijken hoe we het samen beter kunnen doen. Met de Dutch Green Building Council (DGBC) bijvoorbeeld werken we aan een duurzame gebouwde omgeving. De DGBC stelt tools en producten beschikbaar om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken. Met MVO Nederland brengen we de duurzame aspecten van het dak onder de aandacht bij overheden en opdrachtgevers. En met NLGreenlabel werken we aan een duurzame omgeving waarbij de biodiversiteit weer terug de stad in komt. Alleen vanuit een gezamenlijk perspectief kunnen we de complexe problemen oplossen en werken aan een duurzame toekomst. Het is mooi om te zien dat dit bij steeds meer collega’s, leveranciers en klanten doordringt.”

Meer weten?

Neem contact op