Blog

Onderhoud verlengt de levensduur van het parkeerdak

Een onderhoudsbeurt voor de auto is heel normaal, evenals een controle op de cv-ketel en het schilderen van een huis. Waarom dan geen inspectie en onderhoud op een parkeerdak? 

Een parkeerdak krijgt veel extremen te verwerken. Niet alleen auto’s die rijden, remmen, keren en parkeren, maar ook regen, wind en sneeuw zijn factoren waardoor het dak veel te verduren krijgt. Met regelmatige inspectie- en onderhoudsrondes verlengen we de levensduur van je parkeerdak.

Inspectie van het dak

Tijdens zo’n inspectie wordt de conditie van het parkeerdak bepaald aan de hand van enkele vaste ijkpunten, zoals:

  • de stabiliteit van de rijvloer
  • de conditie van en de spanning op de Pardak® tegels
  • de conditie van de op- en afritten (overgang hellingbaan naar parkeerdak)
  • de gesteldheid van de eventueel aanwezige stootbanden en/of snelheidsremmers

Ook worden, als het nodig is, de hemelwaterafvoeren vrij gemaakt en als tegels voor onderhoud gelift moeten worden, dan wordt de ruimte eronder gecontroleerd op eventuele verstoppingen.

Verlenging van de levensduur

Op deze manier controleren we het hele parkeerdak en voeren we, waar nodig, meteen kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Door deze onderhoudswerkzaamheden periodiek te herhalen verlengen we de levensduur van uw parkeerdak en door tijdige signalering kunnen we zodoende grote schades voorkomen. Bovendien is regelmatig onderhoud, waardoor het dak op een goed kwaliteitsniveau blijft, minder kostbaar dan één keer in de vijf of tien jaar grootschalig onderhoud te laten uitvoeren. De levensduur van parkeerdaken met Pardak® wordt door BDA Dakadvies, bij goed onderhoud, geschat op ten minste 30 jaar.

Rapportage

We werken voor deze onderhoudsbeurten met een vaste onderaannemer. Van elke inspectie ontvangt de opdrachtgever een rapportage, waarin de bevindingen, de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en eventuele aanbevelingen worden beschreven, ondersteund met foto’s.

Frequentie

De frequentie van onderhoudswerkzaamheden is voor elk parkeerdak anders. Dit is onder andere afhankelijk van:

  • de grootte en het gebruik van het parkeerdak (veel of weinig verkeer)
  • de snelheid die er op gereden wordt (te hard of de toegestane snelheid)
  • de bewegingen die gemaakt worden (veel of weinig keren en remmen)

Wij adviseren je graag over het best passende aantal onderhoudscontroles voor je parkeerdak. Heb je nog geen onderhoudscontract? Neem dan contact met ons op. We voeren dan een eerste controle uit op het parkeerdak en stellen aan de hand van de bevindingen een onderhoudscontract op.

meer weten?

Neem contact op