Product

Valbeveiliging
BiboBlock®

Het BiboBlock® is een permanent valbeveiligingssysteem voor het werken op platte daken.

Op elk plat dak

Op platte daken wordt de zone binnen 2,5 meter vanuit de dakrand algemeen als onveilig aangemerkt. Dat maakt een goed veiligheidssysteem noodzakelijk en verplicht. Ons gepatenteerde BiboBlock® valbeveiligingssysteem maakt het mogelijk op elk plat dak een werkplek in te richten die zowel comfortabel als veilig is.

Permanent systeem, zonder doorbreking van dakbedekking

Het BiboBlock® valbeveiligingssysteem is een permanent systeem voor het werken op platte daken. De basis van het systeem is het BiboBlock®; een 192 kilo wegende, betonnen tegel met een afmeting van 900x900x110 mm, waarin een twaalf millimeter dikke rvs stalen ring is geïntegreerd. Een BiboBlock® is voorzien van vier rubberen tegeldragers, en wordt al dan niet met bitumineuze plakzegels, op het dak gelegd. Een groot voordeel is dat de dakbedekking en de onderconstructie niet hoeft te worden doorbroken.

Drie systemen

Er zijn drie verschillende systemen te gebruiken in combinatie met het BiboBlock®. De Bibo Anchor en de Bibo Lifeline voor incidenteel tot gemiddeld gebruik en de Bibo Cable voor intensief gebruik.

Bibo Octo
De Bibo Octo is de deelbare versie van het BiboBlock®. De Bibo Octo is speciaal ontwikkeld voor locaties waar geen mogelijkheid is om met behulp van een kraan het BiboBlock® op het dak te tillen. De Bibo Octo bestaat uit 8 delen is zeer eenvoudig en snel in elkaar te zetten.

Waarom valbeveiliging met het BiboBlock?

Het beschikt over unieke eigenschappen die het mogelijk maken om op elk plat dak een veilige werkplek te creëren.

Bekijk de infographic

Veelgestelde vragen

Voor bitumen dakbedekking heb je een BiboBlock met plakzegel nodig (artikelnummer 192810) en voor een kunststof dakbedekking (EPDM/PVC/TPO/FPO) heb je een BiboBlock zonder plakzegel (artikelnummer 508710) nodig.

De EN795 is veranderd. Tegenwoordig is de EN795:2012 geldig. De BiboBlock is wel getest volgens de eisen van klasse A en voldoet aan alle eisen die voor de A-klasse in deze norm gesteld worden. Helaas niet volgens de E-klasse van deze nieuwe norm. Officieel voldoet een BiboBlock niet aan de EN795:2012 zelf, aangezien een BiboBlock als gebouwgebonden voorziening wordt gezien. Voor deze gebouwgebonden voorzieningen zijn nog geen normen.

Het BiboBlock is een gebouwgebonden ankervoorziening en een constructieve ondergrond voor een permanent of tijdelijk kabelsysteem, dat aantoonbaar voldoet aan de eisen van de normen.

Voormalige EN795
De EN795 was jarenlang de Europese norm voor valbeveiligingssystemen. In 1996 waren er voor valbeveiliging op gebouwen vijf typen ankers die minimale statische en dynamische krachten moesten doorstaan: A, B, C, D en E. De norm EN795 is beschreven als ankervoorzieningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) tegen vallen. Dat leek logisch, maar de manier van beoordelen van PBM’s is anders dan van Bouwproducten. Ankers werden voor de test onder meer op een stalen constructie geplaatst, wat niet in overeenstemming is met de praktijk op daken en gevels. En wanneer ankers onderdeel zijn van een gebouw, dan moeten deze anders beoordeeld worden, net als bijvoorbeeld balustrades voor galerijen en balkons als permanente valbeveiliging.

Nieuwe versie EN795 in 2012
In 2012 verscheen een nieuwe versie van de EN795, waarin er nog steeds verschil was tussen PBM’s en Bouwproducten. Deze norm werd in 2015 geharmoniseerd (goedgekeurd door alle landen en instellingen), maar met de uitsluiting van gebouwgebonden ankervoorzieningen (zoals klasse A EN795, voor een BiboBlock, maar ook constructieve paaltjes, lijn-& railsystemen). Deze konden niet gecertificeerd worden naar deze norm.

Pre-norm CEN/TS 16415
In de tussentijd werd een nieuwe pre-norm gepresenteerd, CEN/TS 16415;2013, voor meerdere gebruikers aan één ankerpunt. In deze pre-norm staan veel zwaardere beproevingen met als uitgangspunt dat aan een en hetzelfde ankerpunt meerdere personen gezekerd moeten kunnen worden. Het BiboBlock is door Satra (Notified Body) uitgebreid getest en gecertificeerd naar CEN/TS 16415;2013.

Ontwerpnorm voor gebouwgebonden ankervoorzieningen
Voor de gebouwgebonden ankervoorzieningen is ondertussen een nieuwe ontwerpnorm gepubliceerd: prEN 17235; 2018. Deze is nog niet geharmoniseerd. Belangrijk in deze norm is dat het valbeveiligingssysteem als geheel getest moet worden, inclusief de constructie waar deze voor ontwikkeld is. In het geval van BiboBlock geldt dat dus voor allerlei typen daken en dakbedekkingen. Het BiboBlock is getest op verschillende dakbedekkingen en voor de verschillende dakbedekkingen staan de eisen voorgeschreven.

Ook kabelsystemen dienen volgens deze nieuwe ontwerpnorm in zijn geheel getest te worden, inclusief de bevestiging aan de verschillende dakconstructies. Een oplossing wordt geboden als de leverancier van de kabelsystemen aangeeft welke krachten er uitgeoefend worden op het constructieve deel waarop het systeem bevestigd wordt. Het BiboBlock is daarom een constructieve ondergrond voor het daarop bevestigde kabelsysteem (voorheen klasse C in de EN795). Een rekenkundige verantwoording volstaat naast de testen die voor het kabelsysteem zijn uitgevoerd.

Een BiboBlock kan goed hergebruikt worden in geval van een renovatie van de dakbedekking. Bij een bitumen dakbedekking kan de BiboBlock losgemaakt worden door de bitumen plakzegels onder de voeten opnieuw te verwarmen en hem op een andere plek opnieuw te branden. In geval van een kunststof dakbedekking kan een BiboBlock losgesneden worden van de dakbedekking. Daarna kan deze op de nieuwe dakbedekking verlijmd worden.

 

Wij adviseren om de BiboBlocks eenmaal in de 5 jaar visueel te keuren. Een eventueel kabelsysteem en alle PBM’s moeten jaarlijks gekeurd te worden. BiboBlocks moeten altijd geïnspecteerd worden als deze dienst heeft gedaan bij een val!

gerelateerde projecten

Meer weten over
dit product?

Neem contact op