Project

University
of Leicester
Leicester

Ter vervanging van de versleten bestratingskeien die de terreincontouren van het universiteitsplein volgden, was een nieuwe, vlakke bestrating met efficiënte afwatering nodig. Het project moest worden uitgevoerd tijdens het zomerreces in 2005.

Met het oog op het intensieve voetgangersverkeer koos men voor de Dreentegels® van Zoontjens. In combinatie met een in hoogte verstelbaar systeem, werden de tegels nauwkeurig op de juiste hoogte geïnstalleerd en ondersteund. Zo ontstond op die delen van het terrein waar hoogteverschillen waren, een mooi en geheel vlak oppervlak. Op andere plekken kon het systeem van Zoontjens met een vaste hoogte aangebracht worden.

Kleur was een belangrijke overweging om het plein mooi te laten aansluiten op de natuurlijke omgeving. Daarom werden de belangrijkste routes door het plein en de randen rond bomen en perken aangegeven met ‘lentegroen’, terwijl de bestrating op zich werd uitgevoerd in ’tropisch geel’.

Bij aanvang van het project bleek de ondergrond onverwacht erg gebrekkig te zijn, waardoor deze eerst grondig verbeterd moest worden. Als gevolg daarvan moest het bestaande afwateringssysteem ook aangepast worden. Het noodzakelijke hoogteverschil voor een efficiënte afwatering van het hele plein werd opgenomen in de aangepaste ondergrond en de waterdichte laag die daarna werd aangebracht.

Nadat de ondergrond en de waterdichte laag voltooid waren, werden de comfix borgschijven voor de beide systemen (met verstelbare of met vaste hoogte) geplaatst, waarna de Dreentegels® van 600 x 600 mm werden gelegd. Het project werd tussen augustus en oktober 2005 opgeleverd, met een lichte uitloop na de vakantie vanwege de onvoorziene problemen met het grondwerk.

Meer weten
over dit project?

Neem contact op Hans Mutsaers
h.mutsaers@zoontjens.nl
+31 6 51 29 72 42