Project

Shopping Center
Eldon Square
Newcastle

Om te zorgen dat een parkeerdak op het winkelcentrum, dat dateert uit de jaren ’70 van de twintigste eeuw, weer een leven lang mee zou kunnen, waren er nieuwe bestrating, geschikt voor intensief gebruik, en renovatie van de bestaande waterbestendige onderlaag nodig. Met het oog op het intensieve autoverkeer en de voortdurende parkeerbewegingen op het dak met zijn oppervlak van meer dan 7200 m2 werd gekozen door de gemeente Newcastle voor het Pardak® 90-systeem van Zoontjens, waarvoor gebruik wordt gemaakt van voorgespannen betontegels op tegeldragers.

Installatie
Bij aanvang van het project werd de originele toplaag (2.500 ton) verwijderd. De bestaande mastiekbedekking die als onderlaag was toegepast werd echter behouden en werd waar nodig gerepareerd om een tijdelijke waterdichte laag te realiseren. Hierop werd een primerlaag aangebracht waarop het uit twee componenten bestaande Integritank®-systeem voor de nieuwe waterdichte laag werd gespoten. Na uitharding daarvan werden er isolatieplaten los op deze onderlaag gelegd.

Het Pardak® 90-systeem, dat bestaat uit betontegels, drukverdelende tegeldragers en instelbare spanelementen, werd vervolgens op de isolatieplaten geïnstalleerd. Per dag werd er 400 m2 gelegd. Eerst werden de drukverdelers van gegranuleerd rubber dusdanig geplaatst dat ze ongeveer overeen zouden komen met de aansluitingen tussen de tegels. Vervolgens werden de verstelbare spanelementen op de drukverdelers geplaatst. Tenslotte werden de betontegels met een heftruck met een zuigsysteem op hun plek gelegd en met de spanelementen aan elkaar vastgezet.

Voetgangersverkeer
In zones die alleen voor voetgangersverkeer bestemd zijn, is het lichtere Pardak® 60-systeem gebruikt. Dit bestaat uit betontegels van 600 mm x 600 mm op rubber tegeldragers met kunststof afstandhouders (geen verstelbare spanelementen). Hiervoor zijn dezelfde technieken gebruikt als voor het plaatsen van Pardak® 90.

Meer weten
over dit project?

Neem contact op Hans Mutsaers
h.mutsaers@zoontjens.nl
+31 6 51 29 72 42