Project

Frankfurt
Airport
Frankfurt

Op de luchthaven van Frankfurt is bij de pier A-Plus ook een parkeerdak gebouwd. Bij een bouwproject op een vliegveld spelen de brandveiligheidseisen een grote rol. Daarom zijn er in het voortraject intensieve gesprekken gevoerd met de opdrachtgever en het planbureau.

Het parkeerdaksysteem Pardak®110 bleek aan alle eisen te voldoen. Na de intensieve planningsfase werd er in augustus 2011 begonnen met het waterdicht maken van het dak en half september van dat jaar is het Pardak®110 systeem gelegd. De oppervlakte van totaal 6.000 vierkante meter werd in een recordtijd van minder dan vier weken geïnstalleerd met de Pardak® tegels.

Meer inzichten
verkrijgen?

De voordelen van ons Pardak® systeem

Meer weten
over dit project?

Neem contact op