Toepassing

Waterberging

Elk beloopbaar dak dat Zoontjens maakt kan ook als retentiedak worden ingericht. Een dakterras, een sportdak of rooftopbar. Voeg onder het Zoontjens systeem een speciale retentielaag toe en je slaat twee vliegen in één klap, met twee functies op één plek.

Dubbele functie

Gezien de beperkte ruimte in stedelijk gebied, is het noodzakelijk om zo creatief en efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte, zo ook op het dak. Door op een beloopbaar dak water te bergen creëer je meer ruimte om in te richten als recreatieplek én je kunt water bergen. Het dak krijgt zo een dubbele functie, multifunctioneel.

Het dak als bewaarplek

Waterbergen op het dak heeft veel voordelen. Het fungeert als grote bewaarplek voor water, er controle is over het moment dat het water afvloeit én het kan functioneel gebruikt worden. Bij hevige regenbuien blijft het water op het dak of wordt het vertraagd afgevoerd, waardoor in stedelijke gebieden overlast beperkt wordt. Verder wordt bij waterberging op het dak de temperatuur in en om het gebouw beter gereguleerd, zowel in de zomer als de winter.

Meer weten over deze toepassing?

Neem contact op