Blog

Van betonstop, naar bouwshift, naar kansen voor het dak!

De betonstop, of beter, de bouwshift is een feit: vanaf 2040 wordt er in Vlaanderen geen nieuwe open ruimte meer bebouwd. Dat houdt in dat we de bestaande bebouwde ruimte beter moeten benutten. De oplossing ligt bij binnenstedelijk hervormen, verdichten en optoppen. Het dak biedt hierbij ongelooflijk veel kansen.

Vlaanderen is van alle Europese regio’s het dichtst bebouwd en rijkelijkst met beton overgoten. Om dit te verminderen en bewuster om te gaan met de ruimte is het akkoord over de bouwshift bereikt. Dat betekent niet dat we nooit meer mogen bouwen. Er mag alleen niet meer overal gebouwd worden. “Er wordt enkel nog gebouwd waar al eens gebouwd is”, zegt de Vlaamse bouwmeester. (Bron: Het Belang van Limburg)

Dichter op elkaar wonen
Hiermee wordt het landschap mooier en minder versnipperd. Er komen clusters van bijvoorbeeld natuur, landbouw en bebouwing. Dat betekent dat mensen dichter op elkaar gaan wonen, bij voorkeur in de steden. Precies wat de regering wil aanmoedigen; vestigen in woonkernen die dicht bij stations liggen. Zo kunnen meer mensen met het openbaar vervoer reizen en krimpen de files.

Hoogbouw
Om dit voor elkaar te krijgen zal hoogbouw de toekomst worden. Door in de hoogte te bouwen wonen er meer mensen op een kleinere oppervlakte en wordt er efficiënter omgegaan met de beschikbare ruimte. Daarnaast zal de typisch Vlaamse lintbebouwing afnemen.

Optopping
Kortom, door de bouwshift mag er niet meer op nieuwe plekken gebouwd worden. Maar er is en blijft wel een groeiende vraag naar woon- en leefruimte. Dus we moeten de hoogte in met bestaande gebouwen: optopping. Bij optopping wordt een bestaand gebouw verhoogd met één of meerdere verdiepingen. Door op te toppen krijgt een bestaand gebouw meer waarde en wordt er kwaliteitsvol verdicht. Denk bijvoorbeeld aan oude loodsen, die van binnen gerenoveerd worden en waar bovenop enkele verdiepingen met appartementen worden gebouwd. Binnen de bestaande bebouwde ruimte wordt zo extra veel woonruimte gecreëerd.

Buitenruimtes zijn belangrijk
Kwalitatieve optopping richt zich echter niet alleen op de binnenruimtes, maar ook op de buitenruimtes. Het sociale aspect in de architectuur is steeds belangrijker. Als er in de toekomst steeds meer mensen in de stad wonen, is het van groot belang dat overheid en architecten het plezierig wonen in de stad bevorderen. Terrassen, buitenruimtes en ontmoetingsruimtes zijn hierbij cruciaal. Het dak biedt hiervoor ongelooflijk veel kansen. Op het dak is namelijk alles mogelijk; wonen, sporten, ontmoeten, relaxen en zelfs parkeren. Door het dak te gebruiken en in te richten maak je zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte.

Wat is er allemaal mogelijk op het dak?

We gaan de hoogte in en gaan de nog niet gebruikte ruimte efficiënt benutten. Onze daktegelsystemen zijn zo ontworpen dat ze áltijd voor een stabiel en duurzaam dakoppervlak zorgen. Of dat nou is om op te lopen, te werken, te parkeren of te recreëren.

Bekijk de mogelijkheden

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op Janik Deckers
j.deckers@zoontjens.be
+32 497 55 50 65

Meer blogs lezen?