Downloads

Technische goedkeuring met certificatie (ATG)
BDA Agrément

De Pardak®, DNS® en DNS®Large systemen van Zoontjens zijn geschikt bevonden volgens de toetsing van het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope (ECBE) en heeft daar mee een BDA Agrément gekregen.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Zoontjens is, samen met haar zusterproductielocaties, ISO 14001 gecertificeerd.

VCA

De afdeling Dakservice van Zoontjens is VCA-gecertificeerd.

CE-markering

De producten van Zoontjens beschikken tevens over een CE-markering met de bijbehorende prestatieverklaringen (DoP). Met ingang van 1 juli 2013 moeten veel bouwproducten, volgens de regels uit de Verordening Bouwproducten, deze CE-markering hebben. Dit Europese conformiteitsteken geeft aan dat producten voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hieronder vindt u de beschikbare prestatieverklaringen:

MRPI