Blog

Vijf voordelen van het BiboBlock

Vallen van hoogte blijft een veel voorkomende oorzaak van zware arbeidsongevallen in de bouwsector. Om dit te voorkomen heeft België bijzonder strenge regels voor de coördinatie van de veiligheid bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte. De werkgever is wettelijk verplicht om maatregelen te nemen die de veiligheid van de werknemer waarborgt.

Zoontjens biedt voor werkzaamheden op platte daken het BiboBlock valbeveiligingssysteem. Dit is een betonnen tegel van 192 kilogram in de afmeting van 900 x 900 x 110 mm, waarin een twaalf millimeter dikke RVS stalen ring is geïntegreerd. Vijf voordelen van het BiboBlock op een rijtje:

 1. Geen perforatie van de dakhuid
  Het BiboBlock wordt óp de dakhuid aangebracht. Voor de bevestiging hoeft de dakhuid niet doorboord te worden. Dit betekent dat er geen kans op lekkage is.
 2. Geen verankering met de onderconstructie nodig
  Het BiboBlock is voorzien van vier rubberen tegeldragers, al dan niet met bitumineuze plakzegels, waarmee het op het dak wordt verkleefd. Er is geen verankering met de onderconstructie nodig, waardoor het BiboBlock ook geschikt is voor renovatieprojecten.
 3. Toepasbaar op verschillende types dakhuiden
  Het BiboBlock systeem is geschikt voor verschillende types dakbedekking en daardoor breed toepasbaar.
 4. Gaat jarenlang mee
  De levensduur van het BiboBlock valbeveiligingssysteem is minstens gelijk aan het gebouw waarop het wordt aangebracht. Bovendien kan het BiboBlock valbeveiligingssysteem na een renovatie worden hergebruikt.
 5. Het is permanent
  Daken worden regelmatig betreden voor inspectie en onderhoud. Het BiboBlock is permanent aanwezig en daardoor hoeven er niet voor elke klussen nieuwe, dure veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Er wordt altijd voldaan aan de verplichte eisen.

Wat zijn de eisen?

Conform het Bouwbesluit 2012 moet voor nieuwbouw en renovatie worden aangegeven hoe onderhoud op en aan gebouwen veilig kan worden uitgevoerd. Als onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder maatregelen, moeten er gebouwgebonden voorzieningen worden aangebracht. Het BiboBlock valbeveiligingssysteem is zo’n gebouwgebonden voorziening.

Het BiboBlock valbeveiligingssysteem maakt al meer dan 15 jaar veilig onderhoud mogelijk. Het wordt al jaren in eigen beheer en onder toezicht uitvoerig getoetst en voldoet aan alle eisen. Met het BiboBlock systeem is zowel individuele als collectieve valbeveiliging te realiseren. Het BiboBlock valbeveiligingssysteem is uiterst duurzaam, kent geen onderhoud, vormt geen koudebrug en onderbreekt de dakbedekking niet.

Ankervoorzieningen geen onderdeel van Europese norm
De Europese norm EN 795 uit 2012 (Persoonlijke Beschermingsmiddelen tegen Vallen) beschreef waar ankervoorzieningen voor valbeveiliging aan moeten voldoen. Toen deze norm eind 2015 werd geharmoniseerd (goedgekeurd door alle landen en instellingen) was dat met de waarschuwing dat gebouwgebonden ankervoorzieningen niet langer onder de PBM richtlijnen vallen. Gebouwgebonden ankervoorzieningen zijn sindsdien ondergebracht onder de bouwrichtlijnen. Helaas is er onder de bouwrichtlijnen nog geen vervangende norm. Het is daarom dat er, bij gebrek aan beter, wordt getest naar EN 795:2012 zoals er ook wordt getest naar de CEN TS 16415. Deze laatste heeft betrekking op het aantal personen dat tegelijkertijd gebruik moet maken van de ankervoorziening, maar deze norm is nog niet geharmoniseerd.

Dynamische en statische testen BiboBlock
Hoewel er dus geen norm is voor gebouwgebonden ankervoorzieningen kan er wél getest worden of systemen voldoen aan de EN 795:2012 en CEN TS 16415. Het Britse SATRA Technology Centre heeft dit gedaan voor het BiboBlock valbeveiligingssysteem door het op verschillende soorten dakbedekking te bevestigen en statische en dynamische testen uit te voeren. Zoals altijd voldoet het BiboBlock valbeveiligingssysteem in alle gevallen aan de normen.

Duurzaam valbeveiligingssysteem
Het BiboBlock is een duurzaam bouwproduct dat als gebouwgebonden ankervoorziening wordt ingezet om veilig onderhoud te plegen en aantoonbaar voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

Meer weten?

Neem contact op